Förpackningar till medicinal och medicintekniska branschen

Kärnområden

En av de tre områdena som vi har specialiserat oss inom är medicinalförpackningar. I denna kategori av produkter finns även förpackningar som används vid produktion av medicinaltekniska och pharmaceutiska produkter. Vi har med stor omsorg utvecklat en rad produkter som uppfyller kraven i denna bransch.

Lådor till alla ändamål

Produktionen ställer ofta hårda krav på förpackningen. Våra kunder har upptäckt Dipack materialet och använder det i hög grad. Ett exempel på vår förståelse för de krav som ställs är de plastlådor och plastbrickor som vi producerar. De produceras i de dimensioner som kunden önskar och är anpassade till specifika produktionssytem. Uppdraget hos H. Lundbeck A/S är ett exempel på de många förpackningsuppdrag som vi har löst med Dipackbrickan.

Dammfritt och rent

Många av våra produkter, såsom Thorbox HP pallcontainers oh Rebox HR plastbehållare, är utvalda efter dessa två egenskaper. Dessa två produkter är även exempel r vårt sortimet på produkter som har fått stor användning inom den medicinaltekniska branschen.

Vi utvecklar individuella lösningar varje gång

En av de större utmaningarna som vi har när vi utvecklar förpackningslösningar till våra medicinaltekniska kunder, är deras indviduella produktionslösningar, eftersom detta leder till att vi måste utveckla individuella lförpackningslösningar till varje företag. Våra kunder har gång på gång upptäckt att med produkter från Olitec A/S så blir deras unika situationen löst på ett sätt där både ekonomi och logistisk är optimerade.

Kontakt oss

Kontakta oss gärna och få ytterliggare information om vilka möjligheter vi har hos Olitec A/S för att utveckla produkter som passar just ert företag.